Als je informatie op zoekt over cryptocurrency of block chain dan ben je ongetwijfeld het woordje smart contract tegengekomen. Dat is ook het onderwerp van dit artikel. Wij gaan in dit artikel uitleggen wat smart contracts zijn. Nadat jij dit hebt gelezen weet je alweer iets meer van de crypto technologie.

Het idee achter smart contracts

Smart contracts zie je tegenwoordig steeds meer. Maar het idee werd in 1994 al bedacht door een Hongaarse student. Zijn idee was om ervoor te zorgen dat er geen derde partij nodig is bij het rond maken van een overeenkomst. Door middel van gedecentraliseerde systemen en zelf uitvoerbare contracten wordt de derde partij overbodig.

Om je een beeld te geven van wat de Hongaarse student bedoelt gaan wij dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat jij de auto wilt kopen van buurman Joost. Jullie hebben een overeenkomst gesloten dat de auto van jou wordt wanneer jij hem € 10.000 betaald. Als jij hem € 10.000 betaald is de auto nog niet volledig van jou. Deze staat namelijk nog op zijn naam.

Jij moet hierdoor naar de RDW gaan om de auto op jouw naam te zetten. Door middel van een smart contract hoef jij niet naar de RDW te gaan. De smart contract kan je zo opstellen dat als jij buurman Joost € 10.000 betaalt dat de auto per direct op jouw naam wordt gezet. Op deze manier heb je de RDW dus niet meer nodig. 

Wat is een smart contract?

Een smart contract is overeenkomst dat is geschreven in codetaal, die automatisch in werking gaat wanneer er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Op deze manier is een derde partij dus niet nodig en worden er kosten bespaart.

Hoe werken smart contracts?

Zoals we eerder hebben aangegeven gaat een smart contract pas te werk wanneer er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wanneer X plaats vindt dan moet Y het gevolg hiervan zijn. Dus net zoals het voorbeeld van de auto van buurman Joost. Wanneer Joost zijn geld heeft ontvangen word jij eigenaar van de auto. 

Smart contracts worden geschreven in codetaal. Er zijn meerdere codetalen. De overeenkomsten binnen Ethereum worden geschreven in Solidity. Andere cryptovaluta, zoals bijvoorbeeld Bitcoin, worden geschreven in Java of C++. Wanneer je gaat handelen in crypto heb je ook te maken met verschillende transacties.

De drie belangrijke eigenschappen

Voordat iets een smart contract genoemd kan worden moet het voldoen aan drie belangrijk eigenschappen. Deze eigenschappen zijn: betrouwbaarheid, autonoom en back-up. Wat deze eigenschappen betekenen wordt hieronder uitgelegd.

Betrouwbaar

Met betrouwbaar wordt bedoeld dat er niet gesjoemeld kan worden met de data en de transacties. Omdat smart contracten werken met blockchain wordt deze eigenschap gewaarborgd. Op blockchain worden data en transacties namelijk voor iedereen zichtbaar. Hierdoor kan er niks achter gehouden worden voor iemand.

Autonoom

Autonoom betekent dat het contract in zijn werking gaat wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan. In het voorbeeld is dat dus wanneer het geld wordt overgemaakt dan wordt de auto gelijk op jouw naam gezet. Als X dan Y.

Back-up

Alles wat via de blockchain gaat, wordt opgeslagen in een back-up. Hierdoor kunnen er nooit gegevens verloren gaan. Dit is belangrijk om zo transparant mogelijk te kunnen handelen.

Smart contracts en de blockchain?

Zoals er al is gezegd wordt een derde partij door smart contracts overbodig. De taak van een derde partij is om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt. Om ervoor te zorgen dat de overeenkomst eerlijk verloopt zonder een derde partij wordt de blockchain technologie gebruikt.

Door de blockchain technologie wordt alles gecontroleerd door meerdere computers. Hierdoor is fraude of manipulatie niet mogelijk. Deze computers moeten lastige sommen oplossen om zo de veiligheid van de transactie te waarborgen. Deze blockchain wordt ook gebruikt voor Bitcoins en andere altcoins zoals Cardano en Chainlink.

Koop je crypto voordelig en veilig bij Kraken